TGAU daearyddiaeth

Ymholiad - PowerPoints

Ysgrifennwyd cyfres o gyflwyniadau PowerPoint lliwgar ac addysgiadol i gefnogi astudio chwe cham yr ymholiad. Gellir defnyddio pob cyflwyniad PowerPoint ar ei ben ei hun fel adnodd addysgu neu fel profiad dysgu integredig yn ymgorffori’r mat bwrdd priodol. Cynlluniwyd sawl sleid yn fwriadol i alluogi rhyngweithiad dosbarth.