TGAU daearyddiaeth

Ymchwiliadau Gwaith Maes

Tablau Ymchwiliadau Gwaith Maes

Mae’r adnodd hwn yn cynnwys dau dabl sy’n nodi dau ymchwiliad gwaith maes posibl sy’n cwrdd â’r gofynion a amlinellir yn Nhabl A (Methodoleg) a Thabl B (Fframwaith cysyniadol) CBAC. Amcan y tablau yw cynnig ystod o opsiynau ymchwilio gwahanol i fodloni’r meini prawf sy’n ofynnol gan CBAC.